Multicultural Education Center (MIIKU)

Sa mga nagdaan taon, ang mga guro ay nagpahayag ng kanilang saloobin sa dating Mie International Education Association(MIEA) para maitatag ang isang (RESOURCE ROOM) or center sa Mie kung saan maari silang magtungo at makakuha ng access at resouce materials tungkol sa multicultural na edukasyon.  Nang pag-isahin ang MIEA at MIEF taon 2004, nagsimulang magkaroon ng pormal na pag-uusap kung paano maisasakatuparan ang paglikha ng nasabing [RESOURCE ROOM].  Tatlong taon ang lumipas, Hunyo 2, 2007, nagsimulang buksan ang MIIKU (みーく) International Education Center at ito ay kasalukuyang nasa pag-aaruga ng tanggapan ng MIEF.  Maraming aklat at materyales na magagamit sa pagtuturo na may kinalaman sa International Education ang  matatagpuan dito katulad ng mga aklat tungkol sa Japanese language education. Ang mga materyales na ito ay maari ninyong hiramin ng libre sa loob ng itinakdang araw.

Paraan ng Paggamit ng mga libro sa "MIIKU" (PDF:80KB)
Mga libro sa "MIIKU" (EXCEL:46KB)

 

 

ページトップへ