2017.1.22/ Gaganapin ang disaster prevention seminar sponsored ng Ise City para sa mga Dayuhan! (Ise City)

2016.12.28/ Story-telling sa iba't ibang lenguahe para sa mga magulang at anak! (Suzuka City)

2016.12.21/ Gaganapin ang disaster prevention seminar para sa mga Dayuhan! (Suzuka City)

2016.08.23/ Nai-published na ang 2017 version ng Senior HighSchool Guidance guidebook!

2016.04.11/ Magkakaroon ng Legal na Konsultasyon (Abogado) para sa mga Residenteng Dayuhan para sa buong taon! (Tsu City)

2016.02.16/ Nai-publish na ang Mie Prefecture's Scholarship Guidelines para sa taong 2016

Topics

Programa

Other Information

TOP PAGE↑