2020.8.26/ Mangyaring makipagtulungan sa pambansang sensus 2020. Sagutin ang mga katanungan online!

2018.03.06/Ang pinagsama-samang bokabolaryong pang-medikal ukol sa Medikal na pangangalaga sa iba't ibang bagay ay nailabas na sa publiko sa wikang Ingles at Filipino! Ang lahat ay inaanyayahang gamitin ito!

2017.04.01/ Ang sistema para sa indibidual na pagpapakilala sa Japanese partners at ang rehistrasyon para sa bagong Japanese partners ay nagtatapos!

Topics

Programa

Other Information

TOP PAGE↑