PAGBATI MULA SA PRESIDENTE

Nagsimula ang inagurasyon ng Mie International Exchange Foundation taong 1991. Bilang isang organisasyon na nagsasagawa ng iba't ibang proyekto na naglalayong paunlarin ang multi-kultural na lipunan kasabay ang paglusad ng internasyonal na pag-unawa gayundin ang internasyonal na aspeto.

Ika-1 ng Abril taong 2012, bagong pasimula bilang isang Foundation, isinagawa ang paulit-ulit na pagsisiyasat at nagkaroon ng magkasunod-sunod na proyekto dahilan sa pagkakatiwala ng mg tao sa rehiyon.

Ako, kasama ang lahat ng tauhan ng MIEF ay nagsisikap na mabuti para mas maging kapaki-pakinabang sa pagtugon sa layunin ng Foundation, "pangangailangan ng mga mamamayan at upang makabuo ng isang kagalang-galang na lipunang binubuo ng ibat-ibang tao mula sa ibat-ibang kultura", alang-alang na rin sa hinaharap na sitwasyon.
Maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na pagsubaybay at suporta.

 

   

Mie International Exchange Foundation
Mr. Komada Yoshihiro
Presidente

ページトップへ