PAGBATI MULA SA PRESIDENTE

    Mie International Exchange Foundation
          Chairman Satoshi KANEKO

 

 Ang Public Interest Inc.Foundation ,Mie Prefecture International Cultural Exchange Foundation ay itinatag noong taong 19991, na ang pinaka ubod at layunin ay upang pataasin ang antas ng rehiyon sa pamamagitan ng pagtataguyod sa Internasyonalisasyon ng rehiyon.Mula noong Abril taong 2012,bilang isang Public Interest Inc.Foundation ay nagsumikap sa pagpapabuti sa iba’t ibang  Internasyonal na ugnayan,tumulong sa pagsulong na mamuhay sa lipunang binubuo ng iba’t ibang kultura,pagtaguyod sa Internasyonal na ugnayan at tumayo bilang haligi sa pagpapalawak sa mga aktibidades ng kooperasyong pang Internasyonal.

 

 Para sa katuparan na nakatala sa Mid-Term Vision ng Foundation (Maging isang respetadong lipunan na binubuo ng iba’t ibang lahi na bumuo ng iba’t ibang kultura ) ay mas pagsisikapan pa ng organisasyon na matupad ang naka atang na responsibilidad sa pamamagitan ng pakikipag ugnayan sa iba’t ibang organisasyon at sektor ng lipunang may kaugnayan dito.Magsisikap ng maging isang Public Interest Inc.Foundation na maaasahan na magawa ang parte sa lipunan.

 

 Alam kong mahaba pa ang panahong gugugulin upang marating ang minimithing lipunang may iba’t ibang kultura  na kagalang galang.Kasama ang pinagbuklod na rehiyon at ayon sa nalinang na mga karanasan,ay mas lalo pang pagsusumikapang matupad ang mga mithiin.Higit kailanman ay mas kinakailangan ang patuloy na suporta at kooperasyon ng lahat.Marami pong salamat.

ページトップへ