Impormasyon sa Disaster Prevention Para sa mga Dayuhang Residente

Sa mga nangyaring kalamidad sa ibat ibang bahagi ng bansang Japan, may ilang sitwasyon kung saan ang mga dayuhang residente ay naiwan at napabayaan. Pinangangambahan din ang posibleng maganap na lindol sa hinaharap sa mga lugar ng Tokai, Tonankai, Nankai. Ligtas ba ang sistema nang suporta sa inyong komunidad?

Seminar tungkol sa Disaster Prevention para sa Dayuhang Residente
Sa mga dayuhang residente na naninirahan dito sa Mie, may ilan sa kanila na nanggaling sa mga bansa walang karanasan tungkol sa lindol.  Dito sa bansang Hapon, mula nursery at kindergarten, ang mga bata ay sinasanay na kung paano ang lumikas kung may darating na kalamidad. Halos lahat ng mga residenteng Hapon ay may kaalaman na tungkol sa Disaster prevention at pamamaraan upang mabawasan ang pinsala subalit ang mga importanteng impormasyon na ito ay maaring hindi pa umaabot sa pandinig ng ibang mga dayuhang residente. Upang mailigtas ang sariling buhay at ang buhay ng buong pamilya, ano ang mga nararapat o kailangan gawin sa mga panahon ito.  Ito ang pinagkakaabalahan sa kasaluyan at nais ipaabot sa lahat, kung kaya’t ang disaster prevention seminar ay inilulunsad. Para sa mga paaralan, resident’s community group, simbahan at mga banyagang restaurant an at iba pa na nagnanais alamin ang mga bagay tungkol dito , makipag -ugnayan po lamang sa mga namamahala nito.


[MIE EARTHQUAKE PREVENTION GUIDE BOOK] Multilingual version
Ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa lindol, mga kinakailangan paghahanda kung may lindol at mga bagay na lubos na makakatulong sa panahon na mangyayari ang lindol.
Portuges, Intsik, Espanol, Koreano( North and South), Ingles
Mie Disaster Management Department http://www.pref.mie.lg.jp/TABUNKA/HP/jisinbousai_guidebook/index.htm


[ INFORMATION SHEET PARA SA DISASTER PREVENTION ]  Multilingual version
Mga hazard map at mga alituntunin para sa emergency actions na sinasagawa ng Mie Prefecture,
( Portuguese,Chinese, Spanish, Korean language, North Korean language , English )
Mie Disaster Management Department http://www.pref.mie.lg.jp/TABUNKA/HP/jisinbousai_guidebook/index.htm

 

MGA PROGRAMANG TUNGKOL SA DISASTER PREVENTION NA NAISAGAWA AT NAGKAROON NG PAGSASANAY.

Sa Mie, isinasagawa ang pagsasanay ayon sa kahilingan mula sa paaralan para sa mga mag-aaral at kanilang magulang.  Ito ay naglalaman ng mekanismo ng lindol at tsunami, paghahanda sa oras ng pangangailangan at ginamitan ng videos at presentasyon upang mas madaling maintindihan.  Para sa karagdagan impormasyon, ipinapakita rin dito ang ilang halimbawa ng earthquake resistance para maiwasan ang pagtumba ng mga kasangkapan sa loob ng bahay.

  • Pambata: Mie Board of Education Education Affairs Department Disaster Prevention for School
  • Pambata: Mie Board ng Education Education Affairs Department Disaster Prevention for School   E-mail:kyoiku@pref.mie.jp
  • Pang-matanda: Mie Earthquake Prevention Office
    TEL:059-224-2184 FAX:059-224-2199 E-mail:jishin@pref.mie.jp

PAGBIBIGAY NG IMPORMASYON SA ORAS NG KALAMIDAD
telebisyon, radio, bosaimie.jp (wikang Hapon (mail delivery service), English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish)
(CHINESE ) 中国語: http://www.bosaimie.jp/pt/index.action 
(KOREAN) 韓国・朝鮮語: http://www.bosaimie.jp/ko/index.action
(SPANISH) スペイン語: http://www.bosaimie.jp/es/index.action


AT IBA PA

NTT Disaster Message Dial (171),  Disaster Message Service Mobile phone version
(Rehistro at kumpirmasyong impormasyon ng kaligtasan)


IMPORMASYON MULA SA MGA LOKAL NA PAMAHALAAN AT AHENSYA
Maari natin gamitin ang [ Multi-lingual Disaster Created Tools ] na nakasaad sa ibaba. Nakasaad dito ang mga mahahalagang impormasyon sa oras ng kalamidad at ito nakasalin sa banyagang salita.
Multi-lingual Disaster Created Tools
(Foundation)  Association of Local Authorities for International Relations
Maaring i-download ng libre ang evacuation shelter sheet para magamit sa oras ng pangangailangan katulad ng lindol at iba pang kalamidad.


MULTILINGUAL INFORMATION SYSTEM (katulad ng website, mobile site @nippon)
Para sa mga serbisyo ng internet at mobile phone, mangyaring alamin ang tamang homepage para sa multilingual information tungkol sa kalamidad.


IMPORMASYON SA PAMAMAGITAN NG COMMUNITY BROADCASTING STATION
Sa naganap na lindol sa nakaraan Hanshin-Awaji Earthquake at Niigata earthquake, napag-alaman na ang komunidad ay nagsimulang gumamit ng multi-lingual community broadcasting station.  Para sa detalye at katanungan tungkol dito, mangyaring makipag-ugnayan sa tanggap ng
Community Broadcasting Station (FM Wai-wai) 

ページトップへ