Konsultasyon Para sa Residenteng Dayuhan

Ang MIEF ay nagbibigay ng konsultasyon sa iba't ibang lenguahe para sa mga residenteng dayuhan.

1. PAGHINGI NG PAYO SA IBAT-IBANG WIKA


Sa araw-araw na pagtanggap namin ng mga tawag tungkol sa ibat-ibang problema mula sa mga dayuhan galing sa ibat-ibang bansa, 4 wika ang aming isinasagawa. Nakasaad sa ibaba ang mga wika at oras para sa pagtawag.

WIKA

ORAS

Portuges, Espanol, Filipino, Ingles

Lunes hanggang Biyernes 9:00~ 17:00

TEL:059-223-5006

 

2.Workshop Para sa mga Tauhan may Kaugnayan sa mga Dayuhan (Ended)


Isang workshop para sa mga empleyado ng pamahalaan, paaralan, NPO at iba pang ahensya ng gobyerno na tumatanggap ng konsultasyon mula sa mga dayuhang residente o interpreter upang magkaroon ng karagdagan kaalaman ukol sa pagbibigay ng konsultasyon.

Taong 2016 Pag-uulat

  Petsa Lugar Tema
Ika-1

July 27, 2016

Mie Citizen's Exchange Center 3F

Anu-ano ang pangkalahatang ideya ng konsultasyon at ang kamakailang kalakaran ng mga residenteng dayuhan? ~Kabilang sa namamahala sa konsultasyon, pag-isipan natin ang pag-responda ng maayos sa konsultasyon~

Pag-uulat (PDF:460KB)

Ika-2

September 27, 2016

UST Tsu 4F

Domestic violence at child abuse na may kaugnayan sa residenteng dayuhan~Subukang iguhit ang linya ng suporta ukol dito~

Pag-uulat (PDF:310KB)

Ika-3

November 30, 2016

UST Tsu 3F

Konsultasyon ukol sa status of residence ng mga residenteng dayuhan

Pag-uulat (PDF:406KB)

3.Third Party Telephone Service


Sa pagkakaroon ng iba`t ibang konsultasyon patungkol sa trabaho dito sa Mie Ken, naghatid ang MIEF ng isang Third Party Telephone Service para sa iba`t ibang uri ng konsultasyon hinggil sa trabaho na para sa mga residenteng dayuhan.May interpreter para sa Portugese at Espanol. Ang isang nanghihingi ng payo, ang nasa Labor Consultation Group at ang nasa MIEF interpreter ang maaring magkausap sa iisang linya.

Mie Labor Consultation Room

TEL 0120-3111018
(free dial: sa Mie Ken ay maaring makakontak sa celphone)

Wika

Portugese, Espanol

Oras ng Konsultasyon

Lunes~Biyernes 9:00~16:30ページトップへ