Konsultasyon Para sa Residenteng Dayuhan

Ang MIEF ay nagbibigay ng konsultasyon sa iba't ibang lenguahe para sa mga residenteng dayuhan.

Konsultasyon para sa mga dayuhan (MieCo (みえこ))

Ang konsultasyon ay sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono,na may makakausap na third party o Interpreter.Mga konsultasyon tungkol sa pagpoproseso ng paninirahan(Residence qualification),trabaho,mediko o pagpapagamot,welfare service,panganganak,pagpapalaki ng bata, edukasyon at iba pa.Maaari ring isangguni sa mga ahensya ng mga eksperto o specialist ayon sa ikokunsulta upang masagot ang inyong mga katanungan.
Iingatan ang mga lihim at pag uusapan.Huwag mag atubiling komunsulta.

Araw ng
konsultasyon

Mula Lunes hanggang Biyernes
(Sarado ng Sabado at Linggo at holiday (Dec.29-Jan.3)

Oras

Mula alas 9:00 ng umaga hanggang ala 5:00 ng hapon

 

Lugar

Sa loob ng opisina ng MIEF(Mie Int’l.Exchange Foundation)
Tsu City Hadokoro Cho 700,ASTO Tsu 3F
1min.walk mula sa Tsu Stn.JR/Kintetsu East Exit
May bayad ang public parking kung pupunta gamit  ang sasakyan.

Tel. No.

080-3300-8077

Paraan ng
konsultasyon

Sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono o direktang pagpunta sa lugar.

Mga lengguwahe

English,Portuguese,Spanish,Filipino,Chinese,Korean,Vietnamese,Nepal,
Indonesia,Thai,Japanese.

Bayad

    Libre

Mga maaaring ikonsulta

Pagproseso sa residence qualification,trabaho,mediko o pagpapagamot,
welfare service,panganganak,pagpapalaki ng bata,edukasyon at iba pa.

Mga hindi maaaring ikonsulta

Mga Translation forms,Interpretation tungkol sa mga civil case at Interpretation tungkol sa mga bagay na pagkakakitaan.Accompanying Interpreter,Medical Interpreter. At iba pa.

Mie Foreigner Consultation Guide Support Center

MieCo flyers (PDF)

 

Konsultasyon sa mga eksperto (PDF)

 

 ページトップへ