Konsultasyon Para sa Residenteng Dayuhan

Ang MIEF ay nagbibigay ng konsultasyon sa iba't ibang lenguahe para sa mga residenteng dayuhan.

1. PAGHINGI NG PAYO SA IBAT-IBANG WIKA


Sa araw-araw na pagtanggap namin ng mga tawag tungkol sa ibat-ibang problema mula sa mga dayuhan galing sa ibat-ibang bansa, 4 wika ang aming isinasagawa. Nakasaad sa ibaba ang mga wika at oras para sa pagtawag.

Lunes
Martes
Miyerkules
Huwebes
Biyernes
9:00-12:00
-

Espanol

Portuges

-
-

Espanol

Portuges

13:00-17:00

Ingles

Filipino

Ingles

Filipino

Ingles

Filipino

TEL:059-223-5006

 

2.Third Party Telephone Service


Sa pagkakaroon ng iba`t ibang konsultasyon patungkol sa trabaho dito sa Mie Ken, naghatid ang MIEF ng isang Third Party Telephone Service para sa iba`t ibang uri ng konsultasyon hinggil sa trabaho na para sa mga residenteng dayuhan.May interpreter para sa Portugese at Espanol. Ang isang nanghihingi ng payo, ang nasa Labor Consultation Group at ang nasa MIEF interpreter ang maaring magkausap sa iisang linya.

Mie Labor Consultation Room

TEL 0120-3111018
(free dial: sa Mie Ken ay maaring makakontak sa celphone)

Wika

Portugese, Espanol

Oras ng Konsultasyon

Lunes~Biyernes 9:00~16:30ページトップへ