Ibang Inpormasyon

2014.08.01 / Bilang Human Resources Project ng Prepektura ng Mie, isang elderly care facility sa Matsusaka City ang naghahanap ng staff member o tauhan. Habang nagtatrabaho ay pag-aaralan ang mga ginagawa ng isang 'nursing care staff' at ang nihongo na ginagamit dito na may patnubay ng isang interpreter.

Ang kumpletong impormasyon ay ipalalabas sa Hellowork sa kalagitnaan ng Agosto.

Sa mga interesado, tumawag lamang sa MIEF.

ページトップへ