Mga Aklat Mula sa Ibang Bansa (Ingles at Filipino)

"Aklat sa tao, tao sa tao, lugar ng pagkilala ng bawat isa" ay itinaguyod bilang isang aklat ng ibang bansa corner. Mayroong aklat sa Ingles at Filipino tungkol sa pag-aalaga ng bata, kalusugan at siyensya. Maliban sa mga organisasyon at mga nagtatrabaho sa eskwelahan, ang lahat ay maaring humiram ng libro. Ang bawat isa ay inaanyayahan!

LISTAHAN NG MGA LIBRO (Ingles, Filipino at iba pang Wika)

Mga Aklat sa Ingles at Iba pang WIka (PDF:649KB)
Mga Aklat sa Ingles(bagong labas) (PDF:50KB)
Mga Aklat sa Filipino (PDF:46KB)
Detalye/Leaflet (PDF:84KB)

 

 

 

ページトップへ