2018.1.16/ Seminar para sa mga Residenteng Dayuhan upang maiwasan ang problema o trouble sa kontrata!

2017.04.01/ Ang sistema para sa indibidual na pagpapakilala sa Japanese partners at ang rehistrasyon para sa bagong Japanese partners ay nagtatapos!

2016.08.23/ Nai-published na ang 2017 version ng Senior HighSchool Guidance guidebook!

Topics

Programa

Other Information

TOP PAGE↑