What's New

2021.10.6/ Ang mga libreng konsulta (abugado at psychologist) ay gaganapin tuwing Linggo mula Oktubre hanggang Marso.

2021.5.14/ Naghahanap kami ng mga tao na gustong makisamang gumawa ng movie at makatulong sa screening

2021.4.19/ Pang-unlad na pagpapayo para sa mga bata na konektado sa mga banyagang bansa.

2021.4.1/ Taon 2021 Ang iskedyul ng MieCo Libreng konsultasyon sa propesyonal ay inilabas na.

2021.2.3/ Sa MieCo pwede na rin kumunsulta ng linggo. (Mula sa ika 7 ng Pebrero)

2020.11.2/ Ang homepage ng Mieco ay inilabas na

Topics

Programa

Other Information

TOP PAGE↑