List of Local International Exchange Societies

Pangalan ng Asosasyon Iga International Friendship Association
Lugar

〒518-0861 Iga-shi Ueno HIgashimachi 2955

inside Iga-shi Tabunka Kyousei Center

Telepono 0595-22-9629
Fax 0595-22-9631
E-mail mie-iifa@ict.jp
homepage http://www.mie-iifa.jp/
Taga-pamahala sa opisina Noyori San, Fujimori San
Bilang ng miyembro

Buong miyembro 302 katao

28 grupo organization (April 1, 2015 hanggang kasalukuyan)

Bayad sa pagsapi taunang bayad \1000/tao ・ \10,000/grupo
Paraan ng pagsapi Magpasa o magbigay ng aplikasyon sa organisasyon

Profile ng Asosasyon at mga

Aktibidad

○Multicultural Business

*International exchange Fiesta

*pagbibigay ng impormasyon sa iba't ibang lenguwahe

*silid-aralan para sa pang-suportang pag-aaral(Sasayuri)

*seminar para sa iba't ibang kultura

*seminar para sa pandaigdigang kaalaman o kabatiran

○International Business

*Guandong . Henan Kaifen friendly exchange

*homestay/homevisit activities

*parent-child English circle (American Pie)

*foreign food and cultural exchange

*other countries *friendly exhanges with other organization

*Pang-distritong aktibidad

○Pam-publikong Aktibidad

*publikasyon

*homepage management

*pagsasagawa ng iba't ibang aktibidad

○Sino-Japan Forest Management

○Silid-paaralan para sa suportang pag-aaral (Sasayuri)

*para sa mga dayuhang mag-aaral mula grade 3 hanggang 3rd year junior high school, at sa mga gustong mag- senior high school

○Mga aktibidad na may kinalaman para sa mga batang may lahing dayuhan

Pangalan ng Asosasyon Ise International Exchange Association
Lugar

〒516-8501 Ise-shi Misono-cho Nagaya 1221 Misono-cho Sougou Shisho 2F Kankyou Seikatsu Bu Shimin Kouryu Ka

Telepono 0596-21-5549
Fax 0596-21-5642
E-mail kouryu@city.ise.mie.jp
homepage http://isekokusai.jp/
Pinuno Yamamoto Harumi
Taga-pamahala Ise City Hall Citizen's Exchange Division
Bilang ng Miyembro humigit-kumulang sa 120 katao
Bayad sa Pagsapi

taunang bayad: indibidwal/\2000, grupo/\10000

kumpanya/\3000

Paraan ng pagsapi magpasa ng aplikasyon
Organization Profile at mga Aktibidad

NILALAMAN NG MGA AKTIBIDAD

*pag-aaral para sa pang-internasyonal na kaalaman
*Japanese classroom "Ise Japanese Class"
*cooking party ng pagkain ng iba't ibang bansa
*foreign language classes
*sari-saring aktibidad
*pahayagan "Firosu"
*pag-isyu ng pamphlet

JAPANESE CLASSROOM
*Classroom name: Ise Japanese classroom
*Lugar: Ise Citizen Activity Center Ise-shi Iwabuchi 1-2-29

*Paraan ng pagpunta: 5-minute walk mula sa Ise-shi station, katabi ng pangatlong gusali mula city hall
*araw at oras: kada-Martes 10:oo-11:30

kada Miyerkules 19:00-20:30
*bayad: \500/tiket (5 beses magagamit)
*Porma ng klase: indibidwal, grupo
*kontak: 0596-21-5549

Pangalan ng Asosasyon Inabe City International Exchange Association
Lugar 〒511-0273 Inabe-shi Daian-cho Hiratsuka 525
Telepono 0594-78-4848
Fax 0594-78-4848
E-mail info@inabeshi-kokusai.com
Taga-pamahala Kobayashi Kaoru
Bilang ng Miyembro 100 katao
Bayad at paraan sa Pagsapi

taunang kontribusyon \2000/tao, \10000/grupo

magpasa ng aplikasyon kasama ang karampatang kontribusyon

Profile ng Asosasyon at mga Aktibidad

1. EXCHANGE PROGRAM

Tumatanggap at nagpapadala ng mga junior high school students sa Australia, Tasmania, ganun din sa Henan Puyang, China.

2.LANGUAGE CLASSROOM
Classroom name: mga klase sa lenguwaheng English, Chinese at Korean
Lugar: Inabe Daian-cho, Hiratsuka 525

5 min walk from Sangi Tetsudo Line Misato station
Araw at Oras: Lunes 19:00-21:10, Saturday 9:00-11:00 Sunday 9:00-12:00
Bayad: semi-annual bata-\18000 JHS at pataas- \27000
Porma ng pagtuturo: group lesson
Kontak: 0594-78-4848

3. JAPANESE CLASSROOM

Classroom name: Inabe Japanese Square
Lugar: 2nd floor Hokusei welfare center (Inabe Hokusei town Ageki 2624-2)
5 min walk mula sa Sanggi Tetsudo Hokkusei Line Ageki station
Araw at oras: kada Sabado 19:30-21:00
Bayad: \100 kada sesyon
Kontak: 0594-78-4848

Pangalan ng Asosasyon Owase International Exchange Association
Lugar

〒519-3696 Owase-shi Chuo-cho 10-43

City Mayor's Office, Owase City Hall

Telepono 0597-23-8134
Fax 0597-22-2111
E-mail sechosei@city.owase.lg.jp
Homepage http://oiea2003.exblog.jp
Taga-pamahala Onishi Miku
Bilang ng Miyembro 50 katao (kabilang ang 2 rehistradong grupo)
Bayad sa pagsapi \1000 kada taon
Paraan ng Pagsapi Magpasa ng aplikasyon kasama ang kaukulang bayad
Profile ng Asosasyon at mga Aktibidad

*pakikipag-ugnayan sa ibang asosasyon

*paglikha ng mga aktibidad para sa mga lokal at dayuhang residente at para sa mga bumibisita

*International cooking classes
*At iba pang programa

Pangalan ng Asosasyon Kihoku International Exchange Association
Lugar 〒519-3204 Kitamuro-gun Kihoku-cho Kiinagashima-ku Higashinagashima 769-1 (inside town office)
Telepono 0597-46-3113
Fax 0597-47-5908
E-mail kikaku@town.mie-kihoku.lg.jp
Taga-pamahala Kihoku Town Planning section
Bilang ng Miyembro 23 katao

Bayad sa pagsali

taunang kontribusyon \2,000/tao, \1,000/high school~pababa
Profile ng Asosasyon at mga Aktibidad

*Kaaya-ayang aktibidad para sa mga dayuhang bisita
*Exchange program para sa mga dayuhang residente
*Pang-internasyunal na aktibidad para sa maayos na samahan

*Multi-kultural na proyekto

Pangalan ng Asosasyon Shima International Exchange Association
Lugar

〒517-0501 Shima-shi Ago-cho Ugata 2975-14

Shima International Association Secretariat

Telepono 0599-43-4101
Fax 0599-43-4101
E-mail shima5931@gmail.com
Homepage http://www.shima-kukosai.com/
Taga-pamahala Tanaka, Higashihara
Bilang ng Miyembro 163 katao
Bayad sa Pagsapi Regular na Miyembro \2,000/tao ・ \10,000/grupo
Paraan ng Pagsapi

Mag-file ng aplikasyon kasama ang kontribusyon sa secretariat

Maaari ding ipadala sa banko ang kontribusyon

Profile ng Asosasyon at mga Aktibidad

(MGA NAKAPLANO)

*cooking lesson

*International Festival

*Film festival

*pagtanggap ng homestay

*at iba pang pam-publikong aktibidad

Pangalan ng Asosasyon Suzuka International Friendship Association (SIFA)
Lugar

〒513-0801 Suzuka-shi Kambe 1-18-18

Suzuka Civic Center 1F

Telepono 059-383-0724
Fax 059-383-0639
E-mail sifa@mecha.ne.jp
Homepage

http://www.sifa.suzuka.mie.jp

https://www.facebook.com/sifa.suzuka

Taga-pamahala Secretary-General Nakamichi Tadashi
Bilang ng Miyembro

Indibidwal 109 katao / organisasyon at kumpanya 38

(as of 2014)

Bayad sa pagsapi taunang kontribusyon \10000/grupo/org, \2000/indibidwal
Paraan ng Pagsapi

Maaring ipadala ng direct mail ang kontribusyon, o sa mga lugar ng aktibidad

Ang membership ay may bisa mula April 1~March 31 ng kasunod na taon.

Profile ng Asosasyon at mga Aktibidad

1.INTERNATIONAL EXCHANGE

Nagsasagawa ng mga proyektong may kinalaman sa internasyunal na pakikisalamuha at pang-unawa, pakikipagpalitan ng kawani sa ibang siyudad sa ibang bansa, international cooking courses at mga seminar tungkol sa pagpapalawak ng pang-internasyunal na kaalaman.

2. PROYEKTONG MULTI-KULTURAL

Multicultural awareness events, pagbibigay ng impormasyon sa website na nakasaad na iba't ibang lenguwahe, paglilimbag ng "SIFA news", Japanese language courses, newsletter para sa mga dayuhang residente sa Suzuka, at paglilimbag ng teksto ng pamumuhay para sa mga dayuhang residente, at "enterprenuership support seminar".

3. PAMPAMAYANAN AT IBA PANG AKTIBIDAD UKOL SA PAGPAPAUNLAD

Volunteer training course sa Japanese, volunteer support training course, pagsuporta sa mga aktibidad internasyunal at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang asosasyon.

Pangalan ng Asosasyon Taki International Exchange Association
Lugar

〒519-2181 Taki-gun Taki-cho Ouka 1587-1

Taki Board of Education, Taki-cho International Association Secretariat

Telepono 0598-38-1122
Fax 0598-38-1130
E-mail shogai@town.mie-taki.lg.jp
Taga-pamahala Taki-cho Board of Education, Education Division
Bilang ng Miyembro 47 katao (March 31, 2015 hanggang kasalukuyan)
Bayad sa Pagsapi taunang konrtribusyon \1,000
Paraan ng Pagsapi Magbigay ng aplikasyon sa secretariat.
Profile ng Asosasyon at mga Aktibidad

Masiglang samahan at nagbibigay ng at home na pakiramdam sa bawat isa. Maari ding sumali sa mga aktibidad kahit hindi residente ng Taki at hindi miyembro ng asosasyon. Nagbibigay ng lektura sa pag-aaral ng wikang Hapon sa mga dayuhan isang beses sa isang linggo, bilang pangunahing aktibidad. Nagsasagawa rin ng christmas party at tumatanggap din ng dayuhang delegasyon.

(Silid-aralan para sa lenguwaheng Hapon)

classroom: Taki Chomin Bunka Kaikan

Lugar: 〒519-2181 Taki-gun Taki-cho Ouka 1587-1

paraan ng pagpunta: 10 min walk mula JR Ouka station

Araw at oras: Martes 19:30~21:00 (maaring magbago ang schedule, makipag-ugnayan lamang sa secretariat)

tuition: libre

paraan ng pagtuturo: group lesson

Kontak: Taki Board of Education, Education Division

Telepono: 0598-38-1122

Pangalan ng Asosasyon Tamaki International Exchange Association
Lugar 〒519-0415 Watarai-gun Tamaki-cho Tamaru 114-1
Telepono 0596-58-8212
Fax 0596-58-7755
Taga-pamahala Fujikawa Ken
Bilang ng Miyembro 40 katao
Bayad sa Pagsapi \1000/tao, \5000/grupo o korporasyon
Paraan ng Pagsapi Makipag-ugnayan sa taga-pamahala anumang oras.
Profile at mga Aktibidad ng Asosasyon

Nagsasagawa ng mga pagtitipon upang mapatatag ang samahan sa loob ng asosasyon. Mayroon ding klase sa wikang Ingles upang maging pamilyar ang mga bata sa banyagang lenguwahe. (para sa mga bata)

Pangalan ng Asosasyon Tsu International Exchange Association
Lugar

〒514-8611 Tsu-shi Marunouchi 23-1

Tsu City Office Citizen's Exchange Division

Telepono 059-229-3102
Fax 059-227-8070
E-mail info@tiea.jp
Homepage http://tiea.jp
Taga-pamahala

Yamaguchi, Suzuki

Bayad sa Pagsapi

Taunang bayad \1,000/tao, \3,000/pamilya,

\10,000/asosasyon o korporasyon

Paraan ng Pagsapi Dalhin o ipadala lamang ang kaukulang membership fee.
Profile ng Asosasyon at mga Aktibidad

Nagsimula ng friendly exchange program sa Zhenjiang, China kasama ang sister city, Osazco City, Brazil. Nagpapadala ng kabataan sa ibang bansa, language class at Japanese class para sa mga dayuhang residente, at iba pa.

●Japanese Class

Pangalan ng classroom: Japanese Course

Lugar: Tsu-shi Tsu Chuo Community Center

(Tsu Center Palace 2F) Tsu-shi Daimon 7-15

Access: Mie-kotsu bus (front of Mie-Kaikan) or 15 min walk mula Tsu-shin machi station

Araw: tuwing Linggo 18:00~19:30

Tuition: LIBRE

Paraan ng pagtuturo: indibidwal

Kontak: parehas ng nasa itaas

●INTERNATIONAL LANGUAGE CLASS

English- beginner level

Araw at oras: kada Martes 19:00~20:30 (12 beses) (1st sem) May~September (2nd sem) November~March

Portugese- beginner level

Araw at oras: kada Miyerkules 19:00~20:30 (12 beses) (1st sem) May~September (2nd sem) November~March

Chinese- beginner level

Araw at oras: kada Huwebes 19:00~20:30 (12 beses) (1st sem) May~September (2nd sem) November~March

●VENUE, ACCESS, PAYMENT, FORMAT

*Lugar: 2F Tsu Region Plaza ( Tsu-shi East Marunouchi 23-1)

*Access: Mie-kotsu bus (sa harap ng Mie-Kaikan) or 10 min walk from Kintetsu Tsu-shinmachi station, tabi ng Tsu-shi city hall

maaaring gamitin ang parking ng city hall

*Bayad: \9000/half semester, textbook depende sa gamit

(kokolektahin din ang halagang \2000 bilang annual fee para sa miyembro)

*Paraan ng pagtuturo: group lesson

Pangalan ng Asosasyon Toba City International Cultural Exchange Association
Lugar

〒517-0011 Toba-shi Toba 3-1-1

Toba City Hall, General Affair Division Sece\retariat

Telepono 0599-25-1105
Fax 0599-25-1233
E-mail kokusai@city.toba.mie.jp
Homepage http://www.city.toba.mie.jp/kokusai/main.html
Bayad o Kontribusyon \2000/tao \10000/grupo o organisasyon
Paraan ng Pagsapi Maaring mag-apply kung may event na gaganapin
Profile ng Asosasyon at mga Aktibidad

*Nag-iimbita at nagpapadala sa ibang bansa ng mga mag-aaral sa high school, (Santa Barbara City)

*International Exchange

*Japanese class para sa mga dayuhan

*Nagbibigay ng materyal na impormasyon na may kinalaman sa international exchange.

◇Japanese Class

Pangalan ng Classroom: Japanese Workshop

Lugar: Toba Shimin Bunka Kaikan (Toba-shi Toba 3-8-3)

Araw at oras: kada Lunes 14:00~15:30, 19:00~20:31

Kontak: 0599-25-1105

Pangalan ng Asosasyon Yokaichi International Center
Lugar

〒510-8601 Yokkaichi-shi Suwa-cho 1-5

5F Yokkaichi City Hall North Building

Telepono 059-353-9955, 090-6572-9440 (softbank)
Fax 059-355-5931
E-mail yic@yokkaici-shinko.com
Homepage http://yokkaichi-shinko.com/yic/
Bilang ng Miyembro

203 katao, 7 na grupo (as of 2014 to present)

Bayad sa Pagsapi kontribusyon \3000/tao, \10000/grupo o organisasyon
Paraan ng Pasgsapi Maaaring magbigay ng aplikasyon anumang oras.
Profile ng Asosasyon at mga Aktibidad

Bilang isang kaakibat na organisasyon, ang koopersyon ng iba't ibang tao, grupo o organisasyon ay malugod na tinatanggap.

 • ◆Japanese classes para sa mga dayuhan
 • *group lesson: introduction level, beginner & mid-level
 • *private lesson: about 100 pairs (from October 2014 to present)

*Japanese class na kasama ang anak:

Araw/oras: kada Huwebes 10:00~11:30, 13:00~14:30

Kasali: Nais mag-aral ng Japanese ngunit may maliit na anak

Edad ng bata: 6 na buwan~pre-school kids

  ◆Libreng konsultasyon sa immigration specialist para sa mga dayuhan

 • ◆Libreng konsultasyon sa abogado para sa mga dayuhan mule "Hou Terace"
 • ◆Free administrative consultation, life/living consultation
 • ◆Translation at interpretation sa iba't ibang lenguwahe
 • ◆Foreign language courses: English, Spanish, Portugese, Chinese at Korean
 • ◆cooking classes, Japanese culture, exhibit at international understanding courses activity
 • ◆Pagtataguyod ng international friendship & goodwill: Tumatanggap at nagpapadala ng mga mag-aaral sa mga sister cities sa ibang bansa
 • ◆Promotion of volunteer activities: workshops, exchange meetings, at iba pa
 • ◆Pakikipagtulungan at kooperasyon sa pampublikong institusyon at iba pang organisasyon


ページトップへ